Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Skogbrukets kursinstitutt

Brukervilkårene handler om hvordan Skogbrukets kursinstitutt samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Skogbrukets kursinstitutt sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

Skogbrukets kursinstitutt ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Skogbrukets kursinstitutt og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir når du registrerer deg: navn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer, andelslag, fødselsår samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Etter endt semester (juni/des) lages en oversikt over fullførte avslutningsoppgaver i hvert kurs samt en oversikt over IKKE fullførte for eventuelt å videreføre semesterperioden.  Vi lagrer data om kursdeltakere så lenge det er påkrevd. Videre vil det bli lagret lister over kursdeltakere for å senere kunne skrive ut dokumentasjon i form av kursbevis ved henvendelse.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS som drifter løsningen, daglig leder, webansvarlig, kursansvarlig og portalansvarlige hos Skogbrukets kursinstitutt som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b. 

Behandlingen av opplysningene er knyttet til krav fra rapportering i Voksenopplæringsloven med forskrifter, og derigjennom bidrar til offentlig statistikk over voksenopplæring. I tillegg er det også basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med våre kursdeltakere for å sende ut eventuelt kursmateriell, følge opp påmelding, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse.

Lagring og sletting av personopplysninger

Bedriften setter en begrunnet beskyttelsesperiode hvor brukeren ikke har lov til årlig å bli slettet. All data slettes etter denne perioden.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på kf@skogkurs.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:


     MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.


    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.